MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR
1.1- SATICI
Ünvanı : SERTKAYA İÇ MİMARLIK (Sözleşmede BANYOCU olarak anılacaktır)
Adresi : Nuhkuyusu Caddesi.No:145/D PK:34664 Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE
Telefon : 0850 255 22 25
Faks :
Email : [email protected] 
1.2- ALICI
Adı/Soyadı/Ünvanı : [Alıcı Adı]  (Kısaca ALICI olarak anılacak)
Adresi: [Alıcı Adresi]
Telefon : [Alıcı Telefon]
E-mail : [Alıcı Email]
MADDE 2 – KONUSU
ALICI’nın Sertkaya İç Mimarlık’ a ait www.banyocu.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, özellikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen ürünün satışı, teslimi ve bedelinin ödenmesine ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe göre tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
MADDE 3 – SÖZLESME TARİHİ: Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından [ Sipariş Tarihi ] tarihinde kabul edilmiştir ve bir nüshası alıcının mail adresine talebi üzerine gönderilecektir.
MADDE 4 – TESLİMAT MASRAFLARI VE IFASI: Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren azami 30 (Otuz) iş günü içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

MADDE 6 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER
6.1- Ürünlerin Cinsi, Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.
[Seçilmiş Ürün/Ürünler]

6.2- Ödeme Şekli : [Ödeme Şekli]

6.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kredi kartına İade Prosedürü:

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini o taksit sayısı ile yapmaktadır. Banyocu bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Banyocu, Banka/Ödeme Aracısı ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye iş yeri yani Banyocu, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani Banyocu ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Banyocu bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. 

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

6.4- Teslimat Şekli ve Adresi :

Ödeme Şekli : [Ödeme Şekli]
Teslimat Adresi : [Teslimat Adresi]
Teslim Edilecek Kişi: [Teslim Edilecek Kişi]
Fatura Adresi : [Fatura Adresi]
Kargo Ücreti : [Kargo Ücreti]

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. (Kargo firmalarının teslimat yapmadığı ilçe merkezlerine uzak yerleşim bölgeleri, köy, kasaba ve adalar için bu koşul geçerli değildir.) Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI teslimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ ya geri iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ ya aittir.

Kargo Ücreti : [Kargo Ücreti] TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER 
7.1- ALICI, banyocu.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, sıkça sorulan sorular bölümünü(s.s.s) inceleyip bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
7.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 iş günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’ nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
7.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Banyocu sorumlu tutulamaz.
7.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
7.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Banyocuya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICININ tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Banyocu ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
7.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICININ kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Banyocuya ödememesi halinde, ALICININ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Banyocuya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ ya aittir.
7.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için Banyocuya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Banyocu tarafından karşılanacaktır.
7.8 – Ayrıca sitede yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları vs. hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar SATICI tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda sipariş gerçekleşmiş ve sipariş tutarı ALICININ kredi kartından (veya havale ile) alınmış olsa dahi SATICININ siparişin iptali ile ödenen tutarın kredi kartına (veya hesabına) iadesini yapma hakkı mevcuttur. Bu halde sipariş iptal edilerek tutar ALICININ kredi kartına (veya hesabına) iade edilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın ALICININ hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup oluşabilecek gecikmelerden dolayı SATICININ herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
7.9 – ALICI satın alınan ürünün montajının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

MADDE 8- CAYMA HAKKI 
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 7. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve Banyocu web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması şarttır. Bu hakkin kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura asli gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 14 iş günü içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir.(bkz Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz. 

MADDE 9- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
– Kırtasiye sarf malzemeleri
– Her türlü kozmetik ürünleri
-Kişisel bakım ürünleri
-Her türlü elektronik ürünler
– Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünlerin (ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örneğin: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler) iadesi mümkün değildir.Kurulum yapılmış ürünler; bazı ürünlerde montaj işlemi gerçekleştikten sonra tekrar sökülürken birleşim yerlerinde hasar oluşmaktadır.
Orijinal ambalajı bozulmuş, tekrar satılabilir vasfını kaybetmiş ve başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
Kurulumu yapılmış mobilyalar, havlupanlar, sıva altı ürünler, küvet ve kabin grupları gibi vb. ürünlerin iadesi mümkün değildir.

-Duşakabin, banyo dolapları, seramik, cam mozaik, bordür, granit ve dekor gibi ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Bu nedenle sipariş oluştururken ölçünüze dikkat etmeli veya teknik ekibimizden yardım istemelisiniz.
İade için gönderilen ürünler Teknik Servis tarafından iade için uygunluğu incelenir.(Gerek görülmesi durumunda tedarikçi firmaya test edilmesi için gönderilebilir). İadenizin onaylanmasının ardından, ödeme şeklinize göre kesintiler hesaplandıktan sonra iade ürün bedeli aktarılmaktadır. Ortalama ücret iade süresi 14 (ondört) iş günüdür.

MADDE 10 – TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun 123-125. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince satıcı Banyocu, sipariş konusu mal ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu ), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa ,bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, Banyocu sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder. 

Banyocunun işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda Alıcı, Banyocunun hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICININ siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 iş günü içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)

MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICININ veya SATICININ yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI : SERTKAYA İÇ MİMARLIK (BANYOCU)

ALICI : [Alıcı adı] 

Tarih : [Sipariş Tarihi]